There is no translation available.

Siklós: Malé městečko se zachovalým středověkým hradem a oblíbenými trhy, které rovněž nabízí možnost koupání v moderních termálních lázních. Hrad Siklós byl postaven ve 13. století, první písemná zmínka o něm pochází z roku 1294. Nejstarší stavba se nachází v jižní části rezidenčního křídla. Na hradě se také nachází kaple, která byla postavena ve 14. - 15. století. V roce 1401 v Uhrách vypukla vzpoura a nespokojená šlechta na hradě dočasně věznila krále Zikmunda Lucemburského. V průběhu druhé světové války byl hrad značně poničen. Od roku 1955 zde probíhal archeologický průzkum a započalo se s jeho obnovou, po níž hrad začal fungovat jako muzeum a hotel. Po pádu komunistického režimu v Maďarsku byl hrad opět dočasně nevyužívaný, po roce 2000 byl však opětovně zpřístupněn veřejnosti, a to včetně muzea.

 

Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Pécs: Páté největší město v Maďarsku, nacházející se poblíž chorvatských hranic, v oblasti osídlené již ve starověku. Zmínka o Sopianæ, již založili Římané na území obydleném keltskými a panonskými kmeny, pochází již ze druhého století. Ve 4. století se stalo hlavním městem provincie Valeria a také významným střediskem raného křesťanství. Křesťanské pohřebiště (nekropole), které z této doby pochází, se v roce 2000 stalo součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Uherský král Ludvík I. Veliký zde v roce 1367 založil vůbec první univerzitu v Uhrách. Tato univerzita je dodnes se svými cca 34 tisíci studenty největší univerzitou v Maďarsku. Pécs vždy byla multikulturním městem, kde se téměř po dobu dvou tisíc let prolínaly mnohé kulturní vrstvy a hodnoty.

 

Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Villány: V nedaleké vinařské obci Villány lze v některém z nesčetných stylových maďarských sklípků ochutnat i koupit kvalitní vína z místních, pečlivě obdělaných vinic, mezi nimiž mohou turisté projít krajinou od Harkán přes Siklós až po Villány. Tradice pěstování vína se zde udržuje již od dob osídlení Kelty, pokračovala i v éře Římanů a i přes drtivnou devastaci vinic v období válek s Turky se je podařilo v 18. a 19. století znovu obnovit. Vína z oblasti Villány mají vynikající kvalitu, jsou odborníky dobře hodnocená a úspěšně se prodávají (nejen) na maďarském trhu.

 

Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

K prožití příjemného večera s hudbou, tancem, dobrým jídlema pitím jsou jako stvořené csárdy - typické maďarské restaurace, jejichž návštěva patří k velmi příjemným zážitkům.

 

Previous Next
1 2 3 4 5 6